Gizlilik Politikası

 

1. Giriş

Bu politikanın amacı, kişisel verilerin işlenmesini çevreleyen sorumlulukları ve bireylerin haklarını belirlemek ve ortaya koymaktır. Bu politikanın oluşturulmasında referans metni Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü(GDPR)’dür. Bu politikada belirtilen noktalar, kişisel verilerin işlenmesi de dahil olmak üzere GSYİH’da tanımlanmıştır.

GiPA, bireysel haklara saygı gösterileceğine ve kişisel verilerin korunacağına ilişkin taahhüt eder. Kişisel verilerin işlenmesi sırasında güvenliği sağlamak için en uygun önlemleri bulmayı ve uygulamayı taahhüt ediyoruz. Bu kuralların doğru uygulanmasını sağlamak için GiPA, bünyesinde bu konularda en çok tercih edilen aracı olarak Veri Koruma Görevlisi (DPO) görevlendirmiştir.

 

2. Bilgi Toplama

GiPA sizinle ilgili bazı bilgileri ve kişisel verileri toplar, çünkü aşağıdakileri kolaylaştırır:

 • çalışmalarımıza katılım,
 • taleplerinizi web formları (iş başvurusu veya bilgi formu) üzerinden ya da GiPA web sitesinde bulunan diğer iletişim yollarını kullanarak yanıtlamak,
 • ticari araştırma, iletişim bilgileri veya etkinlik davetleri,
 • sitelerimizle olan etkileşiminizi kişiselleştirmek, gezintinizi kolaylaştırmak ve GiPA web sitesindeki kullanım istatistiklerini analiz etmek için GiPA extr @ net üzerinden çalışmalarımıza erişmenizi kolaylaştırır.

 

3. Çalışmalarımıza Katılım

GiPA ve anket yapmak ve görüş toplamak için telefon ve web platformlarını kullarak sizlere hizmet sunar. Bilimsel prensiplere uyumlu olarak yasal, dürüst, samimi ve objektif araştırmalar yürütüyoruz.

Çalışmalarımızda sizin katılımınız analiz kalitesi ve temsil niteliği açısından büyük önem taşımaktadır. Katılımlarınız için sizlere gönülden teşekkür ederiz.

        3.1. Çalışmalarımıza katılımızda sizlere hatırlatmak isteriz:

 • Katılımınız bir tercihtir, cevaplamak zorunda değilsiniz!
 • Yüzyüze veya telefon aracılığıyla yapılan görüşmecilerimiz sizinle iletişime geçtiyse, ankete katılmayı reddebilirsiniz, böylece sizinle iletişime geçmeyeceğiz.
 • Web anketine katılmanız için gönderdiğimiz e-postalarımızda artık o anket için iletişime geçilmeme seçeneğiniz için bir link bulunur.
 • Sizinle iletişim kurmak için maksimum 4 girişimde bulunuyoruz (telefon görüşmeleri veya e-postalar).
 • Küçük çocukları ebeveynlerinin açık onayı olmadan sorular sormuyoruz.

        3.2. Kişisel verilerinizle ilgili olarak (ad, e-posta adresi, telefon ve sizi tanımlayacabilecek diğer bilgiler) GiPA aşağıdakileri taahhüt eder:

 • Kişisel verilerinizin yalnızca bilimsel bir metoloji garantisi verebilmek ve veri toplamak amacıyla (örneğin, bir kişinin birkaç kez yanıt vermesini önlemek veya yeterli bir yanıtlama oranı sağlamak için) kullanılacağını,
 • Kişisel verilerinizi, açıkça izniniz olmadan herhangibir kişiye veya kuruluşa iletmeyeceğimizi taahüt eder.

        3.3. Görüşmelerimizde vereceğiniz cevaplara ilişkin GiPA aşağıdakileri taahüt eder:

 • Cevaplarınızın anonim olarak geçecektir, kimliğinizle bağdaştırabilecek cevapların yer almayacağını veya cevaplarınızdan çıkartılacaktır. Açıkça aksi belirtilmedikçe, anketi talep eden müşteri bile yalnızca anonim verilere erişebilir.
 • Cevaplarınız sadece araştırma amaçlı değerlendirilecektir. Kişisel bilgileri kullanarak telefonla pazarlama veya doğrudan satış içeren ticari bir faaliyetle lişkimiz yoktur.
 • Cevaplarınızı bilimsel ve objektif bir şekilde analiz edeceğiz, ayrıca cevaplarınıza temsili bir görünüm vereceğiz.

 

4. GiPA Websitesi Aracılığıyla Bilgi Talebi ve Başvuru Formlarını Doldurma

GiPA websitesini kullanmak ve web formlarını doldurmak tamamen isteğe bağlıdır. Sizinle iletişime geçebilmemiz ve ihtiyaçlarınızı ve taleplerinizi en iyi şekilde karşılamak için bu formları doldururken gereken verileri belirtmek zorunludur.

Talebiniz için belirttiğiniz kişisel bilgiler (isim, soyad, e-mail) ilgili ülkenin GiPA yöneticisine iletilir. GiPA yöneticisi, talebinize ilişkin gerekli takipleri yapabilmek adına bu bilgileri değişgen bir süre için saklayacaktır.

Daha fazla bilgi için, lütfen bu form aracılığıyla GiPA ile iletişime geçiniz.

 

5. GiPA extr@net

Çalışmalarımıza erişim sağlamak için, bir GiPA extr@net hesabına kaydolmanız gerekmektedir. Erişim için ihtiyacımız olan bilgiler : soyad, ad, e-posta, şirket ismi, şirket bilgileri, dil, bağlantı ve güvenlik istatistikleri. Her kullanıcının erişim hakkı uyumluluğunu sağlamak için, GIPA kullanıcıların hesabına erişebilir.

Daha fazla bilgi için, lütfen bu form aracılığıyla GiPA ile iletişime geçiniz.

 

6. Veri Saklama

GiPA, kişisel verilerinizi söz konusu veri sürecini geçecek bir zaman dilimi için saklamaz ve aynı zamanda yasal ve mevzuata ilişkin yükümlülüklere uymaktadır.

Müşteri, potansiyel müşteri veya GiPA’nın bir paydaşıysanız, verilerinizin saklanmasında, bu form aracılığıyla açıkça iletişim kurulmasını talep etmediğimizden, herhangi bir zaman sınırı yoktur.

GiPA’da bir pozisyon için aday iseniz, başvuru verileriniz uygun bir pozisyon durumunda sizinle iletişime geçebilmemiz için özel bir veritabanında saklanır. Bilgilerinizin bu dosyada tutulmamasını tercih ederseniz, bu form aracılığıyla veritabanından silinmesini sağlayabilirsiniz.

Eğer katılımcı iseniz, kişisel bilgileriniz çalışma süreci için önem taşımadığı için çalışma sonunda silinir. Çoklu katılım çalışmalarında, müşterilerimizden herhangi bir talep veya şikayet kontrolünü sağlamak amacıyla kişisel bilgileriniz bir yıl boyunca saklanır.

Son olarak, çerezlerin geçerlilik süresi 13 aydır. Bu sürenin sonunda gipa.eu sitesinin alt kısmındaki bir bilgi manşeti aracılığıyla yeni çerez izni talebi tarafınıza iletilir.

 

7. Veri Ulaşımı Kısıtlaması

Yalnızca tam yetkili alıcılar faaliyetleri için gerekli bilgilere erişebilir.

 

8. Güvenlik

GiPA, kişisel verileri korumak, yetkisiz üçüncü bir tarafın erişimini önlemek ve verilerin kaybolmasını, değiştirilmesini veya ifşa edilmesini önlemek için gerekli araçları uygulamaktadır.

Verileriniz sadece sunucularımızda saklanır ve asla herkese açık bir “bulutta” saklanmaz.

 

9. Kişisel Bilgiler ve Haklar

Genel Veri Koruma Tüzüğü(GDPR) ve Veri Koruma Yasası dahil olmak üzere yürürlükteki tüm kanun ve düzenlemelerle uyarınca; danışma, düzeltme, silme, sınırlama, itiraz, ICO’ya başvuruda bulunma ve uygun olan durumlarda tanışabilirlik ve onayınızı geri çekme haklarına sahipsiniz.

Bu hakları kullanmak için bu form aracılığıyla GiPA ile iletişime geçiniz.

 

 

10. Çerezler

Çerez, tarayıcı ayarlarınızı korurken bir web sayfasından diğerine geçmenizi sağlayan bilgisayarınızda depolanan küçük bir dosyadır.

GiPA web sitesinde gezinirken çerezlere izin verip vermeyeceğinize karar verebilirsiniz. Çerez kullanımına izin vermeme durumunda, bazı web sitesi özelliklerine erişemeyebilirsiniz.

Biz yalnızca site trafiğine ilişkin bilgileri analitik araçlarla toplarız ve depolarız. Anonim olarak: “farklı ziyaretçi sayısı, sayfa görüntülenme sayısı, bağlantının menşe ülkesi, erişim sağlayan menşe hizmeti (canlı, arama motoru veya sosyal ağ üzerinden), kullanılan cihaz türü( bilgisayar veya tablet), en çok görüntülenen sayfalar ve erişim tarih ve saati” verileri depoluyoruz.

Çerez ayarlarınız, internet tarayıcınız aracılığla yapılır ve kullandığınız tarayıcı türüne göre navigasyonun etkin olduğu durumda sistematik bir şekilde tüm çerezleri reddetmenizi veya duruma göre kullanımı yetkilendirmenizi sağlar.

Çerez kullanımına ilişkin daha fazla bilgi için; ICO web sitesinden yardım alabilirsiniz.

 

11. Veri Transferleri

Bilgilerinizin veri işleme süreci genellikle Avrupa’da olur. Hiçbir kişisel veri Avrupa Birliği dışına iletilemez.

 

12. Veri Sorumluları ve Bilgi İşlemciler

        12.1. Veri Koruma Yetkilisi (DPO)

GiPA Grup bünyesinde Veri koruma yetkilisi görev almaktadır. Veri koruma yetkilisi, kişisel bilgilerinizin korunmasına ilişkin durumlarda sözleşmenin uygulanmasına yardımcı olur ve çalışanları bilgilendirilmesi ve eğitimi konusunda hizmetler sağlar.

        12.2. Tedarikçiler

Tedarikçiler kişisel veri işlemlerini GiPA adına yapar ve GiPA yönergesine uyumlu hareket eder. Bu durumlar kişisel verilerinizin korunmasını içeren GiPA sözleşmesinde yer alır.

 

13. Bu Gizlilik Politikasının Değiştirilmesi

GiPA bu sayfada değişiklikler yapabilir. Bu durumda, değişiklikler değişimin yapıldığı tarihten yalnızca 30 gün iş günü boyunca görünür olacak ve daha sonra erişilemeyecektir. Herhangi bir değişiklik takibi için, bu sayfayı düzenli olarak ziyaret ediniz.

Son Güncellenme: 2 Temmuz 2018