Nasze rozwiązania

Badania ad hoc (narzędzie naprawdę pozwalające zrozumieć rynki)

GiPA jest w stanie pomóc w przygotowywaniu Państwa strategii (relacje z klientami, marka, nowe usługi i produkty…) poprzez dostęp do szerokiej oferty usług badania rynku.

Kontakt z nami

 

Badania syndykatowe ATO/PAD

Narzędzie pozwalające naprawdę zrozumieć i zmierzyć rynek posprzedażowy

Samochody osobowe: Aftermarket Trends Observatory i Panorama Aftermarket Data

GiPA przeprowadza badania syndykatowe (dla wielu klientów) oferujące dogłębną wiedzę na temat zachowań i oczekiwań następujących grup docelowych:

  • Kierowców
 • Serwisów i dystrybutorów części

Badania Aftermarket Trends Observatory są przeprowadzane co roku w krajach z najbardziej rozwiniętymi parkami samochodowymi. Badania Panorama Aftermarket Data są dostępne w krajach z mniejszymi, ale również istotnymi parkami (dane są aktualizowane co 2, 3 lub 4 lata).

Jednoślady

GiPA przeprowadza dwa badania syndykatowe rynku jednośladów. Każdego roku jest to naprzemiennie jedno z dwóch badań:

  • Kierowców jednośladów
 • Punktów naprawy jednośladów

Te badania są dostępne w Niemczech, Hiszpanii, Francji, Włoszech, Meksyku, Indie, Indonezja i Wietnamie. Na życzenie możemy je przeprowadzić także w innych krajach.

Kliknij tutaj aby uzyskać więcej informacji

Samochody ciężarowe

Każdego roku, naprzemiennie, GiPA oferuje jedno z dwóch badań pojazdów ciężarowych:

  • Użytkowników: każdy rodzaj floty pojazdów >3,5 t, z lub bez własnego warsztatu
 • Serwisy naprawcze pojazdów ciężarowych: sieci producenckie i warsztaty niezależne

Te badania są dostępne w Hiszpanii, Francji, Włoszech i Meksyku.
Na życzenie możemy je przeprowadzić także w innych krajach.

 

Narzędzia GiPA

Narzędzia analityczne specyficzne dla Państwa branży i sprawdzone przez GiPA

Cele
 • Ustalenie zasięgu marki poprzez zmierzenie udziału w punktach sprzedaży
 • Zmierzenie potencjału konkretnych punktów sprzedaży
 • Oszacowanie udziałów marki w rynku
 • Zmierzenie i analiza wydajności istniejącej dystrybucji
Wyniki
 • Badanie tego typu daje dostęp do następujących informacji:
  • Udział kanałów w rynku dla konkrentego produktu
  • Udział marek w rynku w podziale na typ kanału
  • Analiza wyników konretnej marki wg kanału, wartości rynku i wielkości rynku
 • Dane te stanowią znaczną pomoc w określaniu celów sprzedażowych
Cele
 • Uzyskanie szczegółowych informacje na temat zachowania kierowców na rynku wtórnym
 • Szczegółowe porównanie i analiza wyników dla użytkowników konkretnej marki samochodów
Wyniki
 • Narzędzie uzupełniające do badań ATO. Zebrane informacje umożliwiają szczegółowe poznanie zachowań kierowców (dla jednej lub kilku marek) na rynku posprzedażowym. Jest to nieocenione źródło do przygotowania strategii obsługi klienta
Cele
 • Identyfikacja wszystkich badanych producentów ze względu na grupy produktów i segmenty (wysoki, średni, niski)
 • Określenie udziałów rynkowych w każdym segmencie produktowym
 • Przewidywanie trendów konsumenckich w każdym segmencie produktowym
 • Ocena pozycjonowania cenowego w każdym segmencie i pomiędzy segmentami
Wyniki
 • Badanie to pozwala na analizę konkurencji w celu ustalenia własnej pozycji. Wyniki pomogą w określeniu pozycjonowania marki, jakie należy przyjąć w odniesieniu do dystrybutorów.
Cele
 • Zrozumienie struktury rynku na każdym szczeblu łańcucha dystrybucji (ceny zakupu i ceny sprzedaży)
 • Porównywanie cen pomiędzy łańcuchami dystrybucyjnymi
 • Definiowanie wagi kosztów za części i za robociznę
Wyniki
 • Badanie to jest ważnym narzędziem w określaniu polityki cenowej
Cele
 • Porównanie całkowitych kosztów korzystania z modeli samochodów różnych marek (przy przestrzeganiu zaleceń producenta w odniesieniu do serwisowania pojazdu – wymiany części eksploatacyjnych etc.)
 • Obiektywne raportowanie całkowitego kosztu użytkowania samochodu (przez osobę prywatną lub firmę)
 •  Analiza usług serwisowych i napraw u różnych producentów samochodów
Wyniki
 • Porównanie swojej pozycji na tle konkurencji pozwala na wsparcie własnych sił sprzedażowych istotnymi informacjami na temat rynku i poprawienie swojej strategii posprzedażowej.
 • Analiza może obejmować: sprzedaż nowego samochodu, sprzedaż używanego samochodu, koszty serwisowania (części i robocizna), koszty napraw (części i robocizna), zużycie paliwa, ubezpieczenie, opony, i inne.
Cele
 • Dokładne zmierzenie penetracji (odwiedzania) danego kanału naprawczego w parku samochodowym (bez względu na strukturę parku)
 • Porównanie poziomu penetracji pomiędzy różnymi regionami geograficznymi (krajami) lub różnymi markami
 •  Śledzenie rozwoju wskaźnika dla danego kanału naprawczego
Wyniki
 • Badanie to dostarcza obiektywnego wskaźnika do pomiaru wydajności kanału lub sieci (niezależnie od struktury parku samochodowego)
Cele
 • Zmierzenie świadomości marki (top of mind – spontaniczna – wspomagana)
 • Zbadanie i porówananie wizerunku marki
 • Oszacowanie udziałów rynkowych marki
 • Określenie profilu nabywców danej marki
Wyniki
 • Wyniki pochodzą zarówno z badań kierowców, jak i profesjonalistów. Dostarczają one kluczowych wskaźników, które pomagają w promocji własnej marki wśród kanałów sprzedażowych i użytkowników końcowych.

 

Metody

Zawsze proponujemy metody najbardziej odpowiednie do zagadnienia badawczego.

Badania jakościowe (grupy fokusowe, indywidualne wywiady pogłębione, obserwacje) pozwalają na zrozumienie percepcji, motywacji i oczekiwań wobec usług, produktów bądź marki.
Badania jakościowe kierują decyzjami marketingowymi i są często niezbędne przed przeprowadzeniem badań ilościowych (pomoc w przygotowaniu kwestionariusza, zdefiniowanie testu produktów koncepcyjnych,…).

Przez smartfon, internet, telefon czy bezpośrednio … wybieramy zawsze najbardziej odpowiednią metodologię w celu zebrania ilościowej informacji na temat postaw, opinii i zachowań populacji.
W przeciwieństwie do badań jakościowych, badania ilościowe wymagają przebadania dużych prób jednostek w celu zapewnienia reprezentatywności statystycznej (kierowców, warsztatów, dystrybutorów, menedżerów flot …).

Dostarczają wiedzy na temat jakości usług świadczonych przez Państwa sieć, a tym samym pomagają we wdrażaniu najlepszych praktyk.
Mystery shopping, mystery calls … to narzędzia do badania, zarządzania i poprawy. GiPA umożliwia zarządzanie całą siecią i każdym punktem sprzedaży z osobna. Poprzez zidentyfikowanie najlepszych praktyk pomagamy Państwu zbudować lojalność klientów, zwiększyć sprzedaż i zoptymalizować koszty.

Desk research jest analizą danych wtórnych (zastanych) i często jest konieczny przed kolejnymi badaniami pogłębiającymi zagadnienie. Na podstawie tej metody można poznać typy klientów, aktorów rynkowych, wskazać wstępne trendy rynkowe.